สุโขทัย

รองรับลูกค้า : 8-10 ท่าน
ราคา : 900 บาท

ลันตา

รองรับลูกค้า : 12-15 ท่าน
ราคา : 1,100 บาท

กำแพงเพชร

รองรับลูกค้า : 15-30 ท่าน
ราคา : 1,500 บาท

กิ่งแก้ว

รองรับลูกค้า : 20-30 ท่าน
ราคา : 2,000 บาท